Dostawa mebli

Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom oferujemy możliwość dowozu mebli
na terenie całej Holandii.

Oferujemy także dostawę mebli do Polski na terenie województw: podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie i dolnośląskie.

Dysponujemy autem dostawczym przystosowanym do transportu mebli.

Kupując kilka produktów jednocześnie – koszt dostawy jest zawsze jeden!

Cena transportu jest zależna od dzielących nas kilometrów (20 – 50 euro / za dowóz) na terenie Holandii.
Jeśli potrzebujesz transportu do Polski lub Niemiec – proszę pytać – cena do uzgodnienia.

U nas nie czekasz! Dostarczamy zamówienia nawet w ten sam dzień!
Możliwość rezerwacji i dostawy w dowolnym terminie. 
Dostarczamy 7 dni w tygodniu w dogodnej – dla Ciebie – porze. 

KOSZT DOSTAWY NIE OBEJMUJE WNIESIENIA TOWARU DO MIESZKANIA!
Dlatego prosimy się przygotować na odbiór mebli.

Wniesienie i montaż zakupionych mebli to usługa dodatkowa, tylko po wcześniejszym umówieniu!

_____________________________________________________________________________

FURNITURE DELIVERY

To meet your needs, we offer the possibility of transport furniture
the whole of the Netherlands.

We also offer furniture delivery to Poland in the following provinces: Małopolskie, Śląskie, Opolskie and Dolnośląskie.

We have a delivery car adapted to transport furniture.
If you buy a few furniture at one time – the cost of delivery is always one!

The price for transport depends on the kilometers (20-40 euro / for transport) in the Netherlands.
If you need transport to Poland or Germany – please ask – price negotiable.

You don’t wait with us! We deliver orders even on the same day!
Possibility of booking and delivery at any time.
We deliver 7 days a week at a good – for you – time.

DELIVERY COST DOES NOT INCLUDE BRINGING THE FURNITURE TO THE HOME!
That is why, please, be ready on furniture collection.

Bringing to home and assembly purchased furniture is an additional service, only by appointment earlier!